نامگذاری خیابان پاستور و بزرگراه بعثت به نام رئیسی

با رای اعضای شورای شهر تهران، خیابان پاستور شرقی و بزرگراه بعثت به نام شهید آیت‌الله رئیسی نام‌گذاری شد. همچنین خیابان کوشک (حدفاصل خیابان سی تیر تا خیابان فردوسی به نام شهید حسین امیرعبدللهیان، وزیر امورخارجه نام‌گذاری شد.

با رای اعضای شورای شهر تهران، خیابان پاستور شرقی و بزرگراه بعثت به نام شهید آیت‌الله رئیسی نام‌گذاری شد.

همچنین خیابان کوشک (حدفاصل خیابان سی تیر تا خیابان فردوسی به نام شهید حسین امیرعبدللهیان، وزیر امورخارجه نام‌گذاری شد.