آخوندی وزیر راه و شهرسازی: سقف تسهیلات ساخت مسکن در بافت فرسوده کلانشهرها 50 میلیون تومان شد

وزیر راه و شهرسازی پس از جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت گفت: به منظور حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، سقف تسهیلات مسکن در کلانشهرها 50 میلیون تومان و با نرخ سود 9 درصد تصویب شد. عباس آخوندی هدف از این مصوبه را احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت […]

وزیر راه و شهرسازی پس از جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت گفت: به منظور حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، سقف تسهیلات مسکن در کلانشهرها 50 میلیون تومان و با نرخ سود 9 درصد تصویب شد. عباس آخوندی هدف از این مصوبه را احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی، تامین مسکن گروه های کم درآمد و زوج های جوان عنوان کرد.وی افزود: در چارچوب این مصوبه، میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در کلانشهرها 500 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و سایر شهرها 300 میلیون ریال تعیین شد.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تصمیم امروز دولت برای اختصاص وام ارزان قیمت، اظهار داشت: این تصمیم اتفاق بسیار بزرگی محسوب می شود و می تواند بافت های حاشیه شهرها را بازسازی کند.

81350625-6015999

وی افزود: دامنه این تصمیم 300 هزار واحد مسکونی را در برمی گیرد که شامل یک سوم 900 هزار واحد مسکونی است که در کشور ساخته می شود.وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون 11 میلیون نفر در بافت های فرسوده زندگی می کنند و 22 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور شناسایی شده و جدا از آن نزدیک به 54 هزار هکتار بافت فرسوده نیز در کشور وجود دارد.آخوندی گفت: البته این بناها از حیث ارزش فرهنگی و معماری اسلامی قابل توجه هستند اما متاسفانه به دلیل برخی سیاست های نادرست گذشته میلیون ها نفر جمعیت در مناطق حاشیه ای فاقد امکانات سکونت هستند.وی افزود: هم اکنون نرخ تراکم جمعیت در بافت های فرسوده به زیر 50 نفر کاهش پیدا کرده با وجود اینکه انواع خدمات زیربنایی در این مناطق وجود دارد، در کنار این حتی در تهران که تراکم جمعیت بسیار بالاست تراکم تعداد نفرات در بافت های فرسوده زیر 70 نفر است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تصمیم امروز هیات دولت نزدیک به یک سوم جمعیت کشور را در برمی گیرد، گفت: این مصوبه شامل 20 میلیون نفر می شود و در راستای سیاست های دولت و کلی برای نوسازی بافت های فرسوده اتخاذ شده است.وی تاکید کرد: کشور ما بر روی خط زلزله قرار دارد و این واحدها بسیار آسیب پذیر هستند، ضمن آنکه در کنار این، خدمات شهری نیز به صورت مطمئن در این واحدها باید ارائه شود.آخوندی تصریح کرد: براساس مصوبه امروز هیأت دولت ودیعه مسکن برای شهرهای بزرگ 20 میلیون تومان، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 20 میلیون تومان و برای شهرهای کمتر از 200 هزار نفر 10 میلیون تومان تعیین شد.وی با اشاره به اینکه مابه التفاوت نرخ سود 9 درصد توسط دولت به بانک ها پرداخت می شود، افزود: با ساخت 300 هزار واحد مسکونی از طریق این تسهیلات و 200 هزار واحد مسکن روستایی در مجموع سالانه 500 هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: خانه اولی ها و همچنین طبقات متوسط اصلی ترین اهداف این طرح هستند.هیات وزیران امروز (چهارشنبه) در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تصویب کرد که به مدت 6 سال متوالی، سالانه به 300 هزار نفر تسهیلات بانکی اعطا شود.تعداد تسهیلات مورد نیاز ودیعه مسکن در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است.