رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد؛ واریز ۹۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به استان خوزستان

۹۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به استان خوزستان اختصاص و واریز شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از واریز ۹۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به استان خوزستان خبر داد. محمدهادی سبحانیان با اعلام این خبر اظهار داشت: بیش از این ۸ هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به استان […]

۹۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به استان خوزستان اختصاص و واریز شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از واریز ۹۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به استان خوزستان خبر داد.

محمدهادی سبحانیان با اعلام این خبر اظهار داشت: بیش از این ۸ هزار میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی به استان خوزستان تخصیص داده شده بود که با احتساب واریز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه جاری، در مجموع طی هشت ماه گذشته ۹۵۰۰ میلیارد تومان به استان خوزستان واریز شده است.

وی با اشاره به تاکید ویژه رئیس محترم جمهور مبنی بر توجه به استان خوزستان اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در مسیر دستیابی به عدالت مالیاتی و منطقه ای حرکت می کند و در این راه با توجه به نگاه ویژه دولت مردمی به استان خوزستان امیدواریم شاهد توسعه زیرساختی این استان باشیم