بارندگی‌ها سطح آب دریاچه سد کرخه را ۲ متر بالا برد

بارندگی‌ها سطح آب دریاچه سد کرخه را ۲ متر بالا برد. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان: بارندگی‌های موثر اخیر به ویژه در مناطق بالادست، سطح آب دریاچه سد کرخه در شمال غرب خوزستان را تا ۲ متر بالا برد. ️

بارندگی‌ها سطح آب دریاچه سد کرخه را ۲ متر بالا برد. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان: بارندگی‌های موثر اخیر به ویژه در مناطق بالادست، سطح آب دریاچه سد کرخه در شمال غرب خوزستان را تا ۲ متر بالا برد.