پاسخ ایران به ادعاى نتانیاهو: زوال در ذات و ماهیت رژیم صهیونیستی نهفته است

پاسخ ایران به ادعاى نتانیاهو: زوال در ذات و ماهیت رژیم صهیونیستی نهفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتى نوشت: نخست وزیر تکراری و معلوم‌الحال رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای واهی خود علیه ایران، بدنبال هویت سازی برای خود و رژیم نامشروع اسرائیل است. بیش از هفتاد سال غوطه ور بودن رژیم صهیونسیتی برای […]

پاسخ ایران به ادعاى نتانیاهو: زوال در ذات و ماهیت رژیم صهیونیستی نهفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتى نوشت: نخست وزیر تکراری و معلوم‌الحال رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای واهی خود علیه ایران، بدنبال هویت سازی برای خود و رژیم نامشروع اسرائیل است.

بیش از هفتاد سال غوطه ور بودن رژیم صهیونسیتی برای خروج از بحران هویت خود که توأم با ارتکاب نسل کشی، غارت، کوچاندن اجباری و دهها اقدام ضد حقوق بشری بوده، ترجمان سیاستها و اقدامات غلط انگلیس، آمریکا و برخی کشورهای اروپائی در حمایت از این وجود نامشروع است.فلسطین نابود شدنی نیست و زوال در ذات و ماهیت رژیم صهیونیستی نهفته است.