تدابیر جدید ستاد ملی کرونا برای مهار زیر سویه های اُمیکرون

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت:جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز شنبه دهم دی ماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد.بخشی از دستور جلسه فردا به  تدابیر مرتبط با  واکسیناسیون کرونا اختصاص داشته و ستاد ملی با توجه به رصد زیر سویه‌های جدید اومیکرون در کشور  تدابیری در این زمینه خواهد داشت.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت:جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در روز شنبه دهم دی ماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد.بخشی از دستور جلسه فردا به  تدابیر مرتبط با  واکسیناسیون کرونا اختصاص داشته و ستاد ملی با توجه به رصد زیر سویه‌های جدید اومیکرون در کشور  تدابیری در این زمینه خواهد داشت.