زیرسویه جدید اومیکرون در برابر همه آنتی‌بادی‌های درمانی مقاوم است

زیرسویه جدید اومیکرون در برابر همه آنتی‌بادی‌های درمانی مقاوم است.براساس تحقیقات جدید در یک موسسه آلمانی، زیر سویه جدید اومیکرون با نام BQ.۱.۱ در برابر همه درمان‌های آنتی‌بادی تایید شده مقاوم است. در بدن افراد مبتلا به ویروس کرونا (SARS-CoV-۲) یا واکسیناسیون کووید-۱۹ ایمنی ایجاد می شود که منجر به ایجاد آنتی‌بادی‌های خنثی کننده این […]

زیرسویه جدید اومیکرون در برابر همه آنتی‌بادی‌های درمانی مقاوم است.براساس تحقیقات جدید در یک موسسه آلمانی، زیر سویه جدید اومیکرون با نام BQ.۱.۱ در برابر همه درمان‌های آنتی‌بادی تایید شده مقاوم است.

در بدن افراد مبتلا به ویروس کرونا (SARS-CoV-۲) یا واکسیناسیون کووید-۱۹ ایمنی ایجاد می شود که منجر به ایجاد آنتی‌بادی‌های خنثی کننده این ویروس می شود که به محافظت در برابر ابتلای مجدد یا یک دوره شدید بیماری کمک می‌کند. آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده با اتصال به پروتئین اسپایک ویروسی از بدن محافظت کرده و از ورود ویروس به سلول‌ها جلوگیری می‌کنند