زنگ خطر برای مهاجرت کادر درمان/ مهاجرت ۲۱ درصد از فعالان حوزه بهداشت تا ۳ سال دیگر

مهاجرت پزشکان، پرستاران، و به طور کلی کادر درمان پدیده تازه‌ای نیست. مهاجرت کادر درمان اما حالا به مرحله هشدار برای واردات پزشک رسیده است. آنطور که مدیر رصدخانه مهاجرت می‌گوید سالانه حداقل ۶۵ هزار نفر از ایران مهاجرت می‌کنند. رقمی بزرگ که بخشی از آن به مهاجرت کادر درمان برمی‌گردد. رصدخانه مهاجرت ایران در […]

مهاجرت پزشکان، پرستاران، و به طور کلی کادر درمان پدیده تازه‌ای نیست. مهاجرت کادر درمان اما حالا به مرحله هشدار برای واردات پزشک رسیده است.

آنطور که مدیر رصدخانه مهاجرت می‌گوید سالانه حداقل ۶۵ هزار نفر از ایران مهاجرت می‌کنند. رقمی بزرگ که بخشی از آن به مهاجرت کادر درمان برمی‌گردد.

رصدخانه مهاجرت ایران در پیمایشی در تابستان سال ۱۴۰۱ میزان تمایل، تصمیم و اقدام به مهاجرت حوزه سلامت را بررسی کرد. بر اساس این پیمایش نیمی از شرکت‌کنندگان تمایل زیاد و بسیار زیاد به مهاجرت داشتند.

یک نکته مهم دیگر، برنامه مهاجرت برخی از فعالان حوزه درمان است. در پیمایش مهاجرت حوزه درمان از افرادی که تصمیم قطعی برای ماندن در ایران نداشتند، درباره زمان مهاجرت نیز پرسیده شد.

بر اساس این پیمایش ۲۱ درصد افراد پاسخ داده‌اند که یک تا سه سال آینده از ایران مهاجرت خواهند کرد. این در حالی است که اخیرا نیز مسئولان نظام پزشکی و پرستاری درباره مهاجرت کادر درمان و کمبود نیروی انسانی در این حوزه بارها هشدار دادند.