احمد وحیدی: دشمنان ملت ایران با وجود همه تلاش‌های خود بازهم شکست خوردند

احمد وحیدی: دشمنان ملت ایران با وجود همه تلاش‌های خود بازهم شکست خوردند. وزیر کشور: دشمن به دنبال این است که محبت آحاد جامعه به یکدیگر را به دشمنی تبدیل کند و آنان را در مقابل هم قرار دهند. دشمنان برای لطمه زدن به ایران اسلامی گروهک های تجزیه طلب و تروریست را به میدان […]

احمد وحیدی: دشمنان ملت ایران با وجود همه تلاش‌های خود بازهم شکست خوردند. وزیر کشور: دشمن به دنبال این است که محبت آحاد جامعه به یکدیگر را به دشمنی تبدیل کند و آنان را در مقابل هم قرار دهند.

دشمنان برای لطمه زدن به ایران اسلامی گروهک های تجزیه طلب و تروریست را به میدان آوردند به عنوان مثال در کرمانشاه ۲ هزار نفر از این افراد را روی کار آوردند.دولت از زمان به روی کار آمدن با مشکلات بسیاری همچون کرونا و مردمی سازی یارانه ها روبه رو شد.همان طور که دیدیم اصلاحات اقتصادی کشور به خوبی پیش رفت و با کمترین پیامدها به نتیجه رسید.