دیدار هیئت سازمان ملل با آیت‌الله سیستانی

هیئتی از سازمان ملل متحد پس از دیدار با آیت‌الله سیستانی اعلام کرد که مرجعیت عالی خواستار صلح و عدالت شده است.این هیئت افزود از زمان تاسیس تیم تحقیقات درخصوص جنایات داعش، از حکمت و درایت و ارشاد آیت‌الله سیستانی بهره بردیم. دفتر آیت‌الله سیستانی هم در بیانیه‌ای پس از این دیدار اعلام کرد که […]

هیئتی از سازمان ملل متحد پس از دیدار با آیت‌الله سیستانی اعلام کرد که مرجعیت عالی خواستار صلح و عدالت شده است.این هیئت افزود از زمان تاسیس تیم تحقیقات درخصوص جنایات داعش، از حکمت و درایت و ارشاد آیت‌الله سیستانی بهره بردیم.

دفتر آیت‌الله سیستانی هم در بیانیه‌ای پس از این دیدار اعلام کرد که مرجعیت عالی از جانفشانی و فداکاری عراقی‌ها تقدیر کرد.