رشد ۱۵ درصدی آب ورودی به مخازن سدهای کشور

میزان کل ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا ۲۶ آذرماه در حالی به رقم سه‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که این رقم در مدت مشابه پارسال سه‌میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب بوده است که رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. سال آبی گذشته رقم خروج آب از […]

میزان کل ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا ۲۶ آذرماه در حالی به رقم سه‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که این رقم در مدت مشابه پارسال سه‌میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب بوده است که رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

سال آبی گذشته رقم خروج آب از سدها پنج میلیارد و ۱۴۰ میلیون مترمکعب بود که در مقایسه با میزان خروجی امسال پنج درصد کاهش را نشان می‌دهد./ ایرنا