نابسامانی و رهاشدگی پارک ساحلی اهواز نماد بی برنامگی مدیریت شهری

آقایان اعضای شورای شهود و شهردار ترانزیتی اگر توان ساختن ندارید ، میراث پیشینیان را به تاراج و نابودی نکشانید. اگر نیم نگاهی به کارنامه شورای شهود و مدیریت ترانزیتی شهرداری اهواز طی یکسال و نیم اخیر بیاندازیم رهاوردی جز جلوه های ناپسند حفاری های بدون ترمیم و خیابان شخم خورده و فضای سبز پژمرده […]

آقایان اعضای شورای شهود و شهردار ترانزیتی اگر توان ساختن ندارید ، میراث پیشینیان را به تاراج و نابودی نکشانید. اگر نیم نگاهی به کارنامه شورای شهود و مدیریت ترانزیتی شهرداری اهواز طی یکسال و نیم اخیر بیاندازیم رهاوردی جز جلوه های ناپسند حفاری های بدون ترمیم و خیابان شخم خورده و فضای سبز پژمرده و البته تکمیل لاک پشتی دو سه پروژه نیمه تمام شهرداران سابق و اسبق نمی توان یافت و مزید بر آن “تفریح” و “سرگرمی” شهروندان نیز به محاق رفته و در حاشیه قرار گرفته است

پارک ساحلی که تنها مکان تفریحی و کانون شهرگردی ساکنین کلانشهر پرچالش اهواز و میراث شهرداران پیشین از هاشمی زاده ، عبدالصمد مهدوی ، عباس هلاکویی تا کتانباف و سیدخلف موسوی می باشد با آمدن تیم شورای شهود و شهردار ترانزیتی به سرنوشت فضای سبز پژمرده و خیابان های شخم خورده دچار و تاسیسات و امکانات سرگرمی و ورزشی آن علاوه بر فرسودگی کاملا اسقاط و از بین رفته و هیچ برنامه و اراده ای برای جایگزینی یا اصلاح آنها وجود ندارد. گویا تفریح و سرگرمی جز حقوق شهروندان اهوازی نیست و فعلا محکوم به استشمام فاضلاب رهاشده در خیایان ها و تنفس خاک معابر بدون ترمیم می باشند

آیا نهادهای نظارتی نباید از مجموعه مدیریت شهری پیرامون تضییع اموال و امکانات عمومی استفسار و به میز پاسخگویی بکشانند؟ شورایی که همه اسلاف خود را به فساد و کم کاری متهم می کرد امروز نباید پاسخگوی این اهمال ها ، تقصیرها و قصورها باشد؟