چشمی: نتیجه همدلی‌ مان را گرفتیم

چشمی: نتیجه همدلی‌مان را گرفتیم. بهترین بازیکن دیدار ایران و ولز : فکر می‌کنم در بازی اول یکسری فشارهای زیادی روی تیم و بازیکنان بود و نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم وگرنه آن نتیجه رخ نمی داد. نتیجه بازی با ولز به دلیل همبستگی و همدلی تیم بود. اگر فشار فوتبالی باشد آدم درک می‌کند […]

چشمی: نتیجه همدلی‌مان را گرفتیم. بهترین بازیکن دیدار ایران و ولز : فکر می‌کنم در بازی اول یکسری فشارهای زیادی روی تیم و بازیکنان بود و نتوانستیم نتیجه لازم را بگیریم وگرنه آن نتیجه رخ نمی داد. نتیجه بازی با ولز به دلیل همبستگی و همدلی تیم بود.

اگر فشار فوتبالی باشد آدم درک می‌کند اما اگر به ناحق باشد یک مقدار بی معرفتی است.این مدت یکسری اتفاق‌ها برای من رخ داد و عجولانه قضاوت شدم و فشارها غیر فوتبالی بود.