کی‌ روش: این تازه آغاز کار ماست

سرمربی تیم ملی فوتبال: این تازه آغاز کار ماست. ما باید کار تمام کنیم.روز فوق‌العاده‌ای برای ما بود و کلمه‌ای ندارم که با آن از بازیکنان تشکر کنم. آنها درخشان بودند و شایسته احترام زیادی هستند.مردم می‌فهمند که این بچه‌ها عاشق فوتبال بازی کردن هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال: این تازه آغاز کار ماست. ما باید کار تمام کنیم.روز فوق‌العاده‌ای برای ما بود و کلمه‌ای ندارم که با آن از بازیکنان تشکر کنم. آنها درخشان بودند و شایسته احترام زیادی هستند.مردم می‌فهمند که این بچه‌ها عاشق فوتبال بازی کردن هستند.