خانچی : باید اقدامات جذابی در حوزه مدیریت شهری عملیاتی شود تا شهروندان برای مشارکت در امور شهری ترغیب شوند

خانچی در جلسه بررسی و تصویب پروژه های عمرانی شهرداری شوش و شاوور: باید اقدامات جذابی در حوزه مدیریت شهری عملیاتی شود تا شهروندان برای مشارکت در امور شهری ترغیب شوند. نشست بررسی و تصویب پروژه‌های عمرانی شهرداری شوش و شاوور از محل عوارض آلایندگی واریز شده به ریاست خانچی معاون عمرانی استاندار برگزار شد.محمد […]

خانچی در جلسه بررسی و تصویب پروژه های عمرانی شهرداری شوش و شاوور: باید اقدامات جذابی در حوزه مدیریت شهری عملیاتی شود تا شهروندان برای مشارکت در امور شهری ترغیب شوند.

نشست بررسی و تصویب پروژه‌های عمرانی شهرداری شوش و شاوور از محل عوارض آلایندگی واریز شده به ریاست خانچی معاون عمرانی استاندار برگزار شد.محمد خانچی در این نشست اظهارداشت: مطالعات هوشمند سازی معابر یکی از مهمترین اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تردد در مسیرهای، شهرها در مسیر اربعین باید نقاط حادثه خیز شناسایی شود و از تصادفات احتمالی جلوگیری شود.عاون عمرانی استاندار خوزستان در پایان با اشاره به واریز عوارض آلایندگی ها و نحوه اختصاص آن ها گفت: باید اقدامات جذابی در حوزه مدیریت شهری عملیاتی شود تا شهروندان برای مشارکت در امور شهری ترغیب شوند.