آیت الله کعبی : هزینه صنعت نفت در خوزستان، سرمایه‌ گذاری است

آیت الله کعبی : هزینه صنعت نفت در خوزستان، سرمایه‌ گذاری است. عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری: خدمات مناطق نفتخیز، شرکت نفت و گاز اروندان، و شرکت ملی حفاری در قالب مسوولیت‌های اجتماعی، هزینه نیست و نوعی سرمایه گذاری است که علاوه بر نتیجه ملی و استانی، باعث ثمراتی برای خود صنعت در آینده […]

آیت الله کعبی : هزینه صنعت نفت در خوزستان، سرمایه‌ گذاری است. عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری: خدمات مناطق نفتخیز، شرکت نفت و گاز اروندان، و شرکت ملی حفاری در قالب مسوولیت‌های اجتماعی، هزینه نیست و نوعی سرمایه گذاری است که علاوه بر نتیجه ملی و استانی، باعث ثمراتی برای خود صنعت در آینده نزدیک خواهد بود.

آیت الله کعبی افزود :هرچند پرداختن به موضوع مسوولیت‌ های اجتماعی توسط صنعت نفت مهم است اما در کنار آن، هدایت و استفاده حداکثری و صحیح از این هزینه‌ها در جهت رفع مسایل استان و شهرهای محروم بسیار ضروری است که امیدواریم شهرداری‌ها به صورت ویژه و با دقت در جهت این امر بکوشند.