اجرای موفق طرح آبیاری زیرسطحی در مزارع نیشکر

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از طرح آبیاری قطره‌ای زیرسطحی کشت و صنعت میرزا کوچک خان بازدید کردند.به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این بازدید، اعضای هیات مدیره ضمن تاکید بر طرح‌های دانش‌بنیان و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها به منظور افزایش بهره‌وری صنعت نیشکر، از […]

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از طرح آبیاری قطره‌ای زیرسطحی کشت و صنعت میرزا کوچک خان بازدید کردند.به گزارش روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این بازدید، اعضای هیات مدیره ضمن تاکید بر طرح‌های دانش‌بنیان و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها به منظور افزایش بهره‌وری صنعت نیشکر، از اجرای گسترده طرح آبیاری زیرسطحی در مزارع نیشکر پس از موفقیت اولیه، خبر دادند.

به گفته دکتر ناصری مدیرعامل توسعه نیشکر، با روش نوین آبیاری قطره‌ای زیرسطحی، هم میزان مصرف آب در مزارع نیشکر کاهش می‌یابد و هم موجب افزایش تولید در سطح خواهد شد.

طرحی دانش‌بنیان برای مدیریت منابع آب

طرح آبیاری قطره‌ای زیرسطحی به عنوان طرحی دانش‌بنیان به منظور مدیریت هر چه بیشتر منابع آبی، به صورت پایلوت در کشت و صنعت‌ها در دست اجراست تا پس از پشت سر گذاشتن آزمایش‌های اولیه در سطحی وسیع به کار گرفته شود.

این طرح در سال گذشته در کشت و صنعت نیشکر فارابی در سطح ۲۲ هکتار به اجرا در آمد و امسال هم در کشت و صنعت‌های هفتگانه هر کدام در سطح ۲۵ هکتار اجرایی شده تا پس از طی روند تحقیقاتی و شناخت نقاط ضعف و قوت، به صورت گسترده در مزارع نیشکری به کار گرفته شود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر در صنعت نیشکر از شیوه آبیاری «هیدروفلوم» به عنوان پیشرفته‌ترین شیوه آبیاری دنیا استفاده می‌شود. در کنار این روش‌ آبیاری، این صنعت از روش آبیاری جویچه‌ای، آبیاری با زهاب نیشکر در شرایط خشکسالی و…. نیز بهره گرفته که سبب شده گیاه نیشکر در شرایط بحران آب آسیب چندانی نبیند.

در عین حال، این شرکت به منظور مدیریت مصرف آب، طرح های تحقیقاتی متعددی برای تولید واریته‌های مقاوم با خشکی و سازگار با اقلیم خوزستان در دست اجرا دارد.