سهمیه بنزین مهر ماه امشب واریز می‌شود

سهمیه بنزین مهرماه به میزان ٦٠ لیتر، امشب به کارتهای سوخت واریز می شود. 60 لیتر سهمیه بنزین خودروهای شخصی با قیمت 700 تومان تا ساعت 24 به کارت‌های هوشمند سوخت خودروها واریز خواهد شد.بر این اساس سهمیه بنزین 700 تومانی موجود در کارت‌های سوخت در صورتی قابل استفاده خواهد بود که سهمیه بنزین 400 […]

سهمیه بنزین مهرماه به میزان ٦٠ لیتر، امشب به کارتهای سوخت واریز می شود. 60 لیتر سهمیه بنزین خودروهای شخصی با قیمت 700 تومان تا ساعت 24 به کارت‌های هوشمند سوخت خودروها واریز خواهد شد.بر این اساس سهمیه بنزین 700 تومانی موجود در کارت‌های سوخت در صورتی قابل استفاده خواهد بود که سهمیه بنزین 400 تومانی پیش از اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به پایان رسیده باشد.در آستانه اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، سهمیه مصرف دو میلیارد و 400 میلیون لیتر بنزین 400 تومانی در کارت‌های سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها وجود داشت که بنا به آخرین آمار اعلام شده موجودی بنزین یارانه ای ٤٠٠ توماتی در کارتهای هوشمند سوخت به کمتر از ٧١٠ میلیون لیتر رسید و این موجودی همچنان دارای اعتبار است.

بر این اساس پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 700 تومان، هر لیتر بنزین آزاد 1000 تومان، هر لیتر بنزین سوپر سهمیه‌ای 800 تومان، بنزین سوپر آزاد 1100 تومان و قیمت هر لیتر بنزین تحویلی به خودروهای دولتی 1000 تومان تعیین شد، همچنین هر لیتر گازوئیل یارانه‌ای 250 تومان قیمت‌گذاری شده است.پس از پایان سهمیه‌های ٤٠٠ و ٧٠٠ تومانی موجود در کارتهای سوخت مردم می‌توانند از٣٠٠ لیتر سهمیه بنزین آزاد با نرخ ١٠٠٠ تومان استفاده کنند.