نامه تایید نامزدها برای ارسال به فیفا تحویل کامرانی فر شد؛ هر ۳ نامزد انتخابات تایید شدند

از فدراسیون فوتبال خبر می رسد کمیته بدوی و استیناف انتخابات فدراسیون فوتبال هر سه نامزد نهایی انتخابات هشتم شهریور ماه را تایید صلاحیت کردند. طبق آخرین اخبار رسیده از فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیز الله محمدی، هر سه نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال تایید شدند. به گزارش طرفداری، کمیته های بدوی و […]

از فدراسیون فوتبال خبر می رسد کمیته بدوی و استیناف انتخابات فدراسیون فوتبال هر سه نامزد نهایی انتخابات هشتم شهریور ماه را تایید صلاحیت کردند. طبق آخرین اخبار رسیده از فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیز الله محمدی، هر سه نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال تایید شدند.

به گزارش طرفداری، کمیته های بدوی و استیناف انتخابات فدراسیون فوتبال، پس از کش و قوس فراوان و شایعه های پیاپی، سرانجام هر سه نامزد انتخابات هشتم شهریور ماه را تایید کردند.

برابر با خبرهای رسیده از فدراسیون فوتبال، اعضای کمیته بدوی با امضای لیست نهایی نام مهدی تاج و نواب رییس او را به اتفاق نام میرشاد ماجدی و نوابش و عزیز الله محمدی و نوابش به دبیرکل فدراسیون فوتبال سپردند تا حسن کامرانی فر این لیست را برای برگزاری انتخابات به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا ارسال کند.

اعضای کمیته بدوی روز چهارشنبه لیست نهایی را تهیه و روز پنجشنبه این لیست را امضا کردند و حالا از فدراسیون فوتبال خبر می رسد این لیست برای ارسال به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به حسن کامرانی فر سپرده شده است.

این اسامی باید حداکثر تا پایان امشب به فیفا ارسال شود تا فدراسیون بین المللی فوتبال قبل از آن که به تعطیلات آخر هفته کاری تقویم میلادی برود، ترتیب اعزام نماینده خودش و ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران برای شرکت در انتخابات هشتم شهریور ماه را بدهد. فیفا شنبه و یکشنبه تعطیل است و به همین دلیل به نظر می رسد برای هماهنگی اعزام ناظر و نماینده نهادهای بین المللی، دبیرکل فدراسیون فوتبال باید همین امشب اقدام کند.

البته پیش از این مسئولان فدراسیون فوتبال بارها در گفتگو با رسانه ها تاکید کرده بودند انتخابات هشتم شهریور ماه را با حضور نمایندگان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می کنند.