بیت مشعل : بهترین راهکار اصلاحی زندانیان، مهارت آموزی متناسب با نیازواقعی بازارکار است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: بهترین راهکار اصلاحی زندانیان و بازگشت آبرومندانه آنان به جامعه ، مهارت آموزی متناسب با نیازواقعی بازارکار است.دکتر جلیل بیت مشعل در نشست با مدیرکل زندان های خوزستان با بیان اینکه یکی از گروه‌های هدف ما مهارت آموزی زندانیان است افزود:با توجه به نوع نگاه جدید به […]

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: بهترین راهکار اصلاحی زندانیان و بازگشت آبرومندانه آنان به جامعه ، مهارت آموزی متناسب با نیازواقعی بازارکار است.دکتر جلیل بیت مشعل در نشست با مدیرکل زندان های خوزستان با بیان اینکه یکی از گروه‌های هدف ما مهارت آموزی زندانیان است افزود:با توجه به نوع نگاه جدید به مقوله فرهنگی، اجتماعی ومهارتی به حرفه آموزی مددجویان در آینده شاهد تحول کاربردی در این حوزه خواهیم بود.

وی اظهار داشت:به دنبال ارتقای کمی و کیفی مهارت آموزی مددجویان از طریق هم افزایی و تعامل بین بخشی برای توسعه مهارت آموزی با ایجاد رشته های جدید متناسب با نیازهای روز بازار کارهستیم تا منجربه اشتغال آفرینی شود.بیت مشعل تاکید کرد: تمام تلاش آموزش فنی وحرفه ای استان تسهیل گری وتسریع گری برای رفع موانع است و ایجاد تحول مفید و کاربردی در حوزه آموزش مهارتی است.وی گفت:طرح ایجاد وراه اندازی مرکزثابت آموزش فنی و حرفه‌ای زندان در دستور کار بررسی و مطالعه کارشناسی قرار گرفته تا با ایجاد رشته های جدید به زندانیان مهارت‌های نوین و کاربردی ارایه وزمینه کسب درآمد برای تامین معیشت خانواده مددجویان گامهای اساسی برداشت.

بیت مشعل ادامه داد: مدجویان و سربازان وظیفه و کادر شاغل زندان وخانواده آنان تحت آموزش مهارتی قرار خواهند گرفت.وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارهای اساسی صدور مجوز مربیگری کارکنان اداره زندان و زندانیان دارای مهارت تجربی است تا پس از تعیین صلاحیت حرفه‌ای و ارزیابی بتوان از خدمات آنان برای توسعه امور آموزشی بصورت کیفی بهره مند شد.

مدیر کل زندانهای خوزستان نیز دراین نشست گفت:با توجه محدودیت‌های تجهیزاتی و امکانات آموزشی ، خدمات ارزنده ای برای حرفه آموزی و اشتغال آفرینی زندانیان ازسوی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای صورت گرفته که جای قدردانی دارد.غلامرضا روشان با اشاره به اینکه آموزش مهارتی راهکار مطمئن اشتغال زندانیان است، بیان داشت:حرفه آموزی یکی از شاخص‌های اصلاح وتربیت مددجویان زندانی است که با تعامل دوسویه بتوان زمینه بهره مندی تعدادبیشتری از مددجویان فراهم شود.

وی اضافه کرد:بیکاری و نداشتن مهارت برای راه اندازی کسب وکار وایجاد شغل عامل بزه و ناهنجاری در جامعه است واگر برای جوانان شغل فراهم شود ناهنجاری در جامعه کاهش وبه حداقل خواهد رسید.روشان خاطرنشان کرد:آموزش زندانیان علاوه بر غنی سازی اوقات سبب کسب مهارت مددجویان در دوران محکومیت شده تا پس از طی محکومیت وبا حمایت‌هایی که صورت می گیرد کسب و کاری راه اندازی و وارد بازارکار شده و بازگشتی شرافتمندانه وسعادتمند به آغوش خانواده و اجتماع داشته و فرد مثمرثمر برای خود ، خانواده و جامعه باشند.در این نشست که با هدف تعمیق و توسعه کمی و کیفی حرفه آموزی به زندانیان برگزار شد طرح راه اندازی مرکزثابت آموزش فنی وحرفه ای ویژه زندان مورد بررسی قرار گرفت.