تذکر فیفا و AFC طی نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران بابت دخالت نهاد ثالث (بعضی از سیاسیون) در انتخابات فدراسیون

فیفا و AFC طی نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران بابت دخالت نهاد ثالث (بعضی از سیاسیون) در انتخابات فدراسیون فوتبال تذکر داده و فدراسیون فوتبال را به رعایت اصول و الزامات فیفا و AFC مطابق مواد اساسنامه ۱۴-۱، ۱۹-۱ و ۱۹-۲ فیفا و مواد اساسنامه ۱۰-۱، ۱۵-۱ و ۱۵-۲ AFC) ارجاع داده که بر اساس […]

فیفا و AFC طی نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران بابت دخالت نهاد ثالث (بعضی از سیاسیون) در انتخابات فدراسیون فوتبال تذکر داده و فدراسیون فوتبال را به رعایت اصول و الزامات فیفا و AFC مطابق مواد اساسنامه ۱۴-۱، ۱۹-۱ و ۱۹-۲ فیفا و مواد اساسنامه ۱۰-۱، ۱۵-۱ و ۱۵-۲ AFC) ارجاع داده که بر اساس آن فدراسیون فوتبال باید مستقل باشد و خود را از هرگونه مواضع سیاسی ناروا و یا هرگونه نفوذ شخص ثالث مجزا نماید به خصوص اعضای هیئت رئیسه فدراسیون باید بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال و بدون نفوذ نهادهای سیاسی و خارجی و طی یک روند تضمین شده، دموکراتیک و عادلانه انتخاب شوند.
در نامه فیفا به فدراسیون فوتبال آورده شده است: با توجه به جدی بودن تخلف که در بعضی از سخنان عنوان شده از طرف نهادهای ثالث که در اختیار ماست، ما از فدراسیون فوتبال ایران تقاضا داریم تا گزارش مکتوب در مورد جزئیات موضوع فوق الذکر را تا حداکثر تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۲۲ به فیفا و AFC ارائه نمایند.در نامه ارسالی فیفا و AFC بعضی از مصاحبه های نمایندگان سیاسیون جهت راستی آزمایی به فدراسیون فوتبال ارسال شده است.

تایید فدراسیون فوتبال

ساعاتی بعد از رسانه ای شدن این نامه، سایت فدراسیون فوتبال به طور رسمی این نامه را تایید کرد و نوشت: در این نامه از فدراسیون فوتبال ایران درخواست شد تا روز ٢٠ آگوست پاسخ خود را در خصوص گزارش هاى رسانه اى منتشر شده از اظهارات برخى نمایندگان مجلس و حفظ استقلال فدراسیون بر اساس قوانین و ضوابط فیفا و AFC ارائه نماید.فدراسیون فوتبال جمهورى اسلامى ایران با تاکید بر حفظ استقلال کامل و اجراى دقیق و شفاف اساسنامه در برگزارى انتخابات هشتم شهریور نسبت به تهیه پاسخ لازم در مهلت مقرر اقدام مى نماید.

جلسه اضطراری بامدادی در فدراسیون فوتبال

حالا از راهروهای فدراسیون فوتبال خبر رسیده که فدراسیون فوتبال برای تهیه پاسخ فیفا و AFC یک جلسه فوق العاده را ترتیب داده. میرشاد ماجدی با توجه به حساسیت این نامه و اهمیت پاسخ متقن به آن، یک جلسه ویژه فوق العاده را نخستین ساعات فردا صبح و قبل از آغاز ساعات اداری در ساعت ۶٫۳۰ صبح ترتیب داده تا با تشریک مساعی و همفکری تمامی کمیته های و بخش های فدراسیون یک جواب متقن و مستدل برای فیفا تنظیم و ارسال کند. لذا تمامی کمیته های اصلی و تاثیرگذار فدراسیون از جمله کمیته حقوقی، کمیته استیناف، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و... برای حضور در این جلسه اضطراری به جلسه بامدادی دعوت شده اند.