فدراسیون هیچ تصمیمی درباره واگذاری امتیاز استقلال ملاثانی نگرفته است / کمیسیون ماده ۵ استان مرجع تصمیم گیری است

اعلام موضوع نشست کارگروه ویژه فدراسیون به معنی صدور حکم پیرامون وضعیت استقلال ملاثانی نیست. ساعات اخیر عده ای با فرافکنی و باهدف برهم زدن آرامش و اعتماد هوداران استقلال ملاثانی به مسئولان دلسوز استان ، با استناد به نامه پیوستی صورتجلسه نشست کمیته ویژه فدراسیون درباره موضوعات مرتبط با استقلال ملاثانی ، بدون توجه […]

اعلام موضوع نشست کارگروه ویژه فدراسیون به معنی صدور حکم پیرامون وضعیت استقلال ملاثانی نیست. ساعات اخیر عده ای با فرافکنی و باهدف برهم زدن آرامش و اعتماد هوداران استقلال ملاثانی به مسئولان دلسوز استان ، با استناد به نامه پیوستی صورتجلسه نشست کمیته ویژه فدراسیون درباره موضوعات مرتبط با استقلال ملاثانی ، بدون توجه به محتوا ، “محور نشست کمیته” را بعنوان تصمیم فدراسیون تبلیغ و دامن می زنند این درحالی است که برخلاف این ادعا ، فدراسیون تصمیم گیری پیرامون این موضوع را به اداره کل ورزش خوزستان و کمیسیون ماده ۵ شهرستان موکول کرده است

در متن نامه ، پیوست صورتجلسه فدراسیون اینگونه آمده است :”به پیوست صورتجلسه *کارگروه بررسی وضعیت مالکیت امتیاز تیم فوتبال استقلال ملاثانی و تغییر نام و مالکیت آن به پرسپولیس خوزستان* که به دستور سرپرست محترم فدراسیون تشکیل و تنظیم گردید ارسال می گردد”

لذا آنچه در این پاراگراف آمده اشاره به عنوان کارگروه و موضوع جلسه می باشد . اما تصمیم نهایی کارگروه در پایان نامه آمده که بدین شرح است : “در نهایت خواهشمند است براساس مستندات اعلام شده در صورتجلسه و طرح در کمیسیون ماده پنج استان و پاسخ آن اداره محترم به شماره ۳۰۹/۸۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ اقدامات لازم را معمول فرمایید”

پس نتیجه جلسه واگذاری موضوع به مدیران استان و کمیسیون ماده ۵ که خود دارای فرآیند طولانی و مستلزم استنادات مورد اشاره صورتجلسه و بررسی در شهرستان باوی است . که امید می رود باتوجه به شرایط امنیتی استان و تاریخ و ریشه استقلال ملاثانی ، مصوبه تامین و حقوق اجتماعی جوانان این منطقه محروم ، مسئولان امر بسود شهرستان تصمیم گیری نمایند