کسب رتبه اول گروه های آموزشی دوره ی دوم متوسطه استان توسط گروه های آموزشی ناحیه ۴ اهواز

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه ۴ اهواز، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱، یاسین معتوکی در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به نقش گروه های آموزشی در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس، تصریح کرد: گروه های آموزشی ضمن برقراری تعامل و ارتباط سازنده بین دبیران و مشارکت آنان […]

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه ۴ اهواز، پیش از ظهر امروز یکشنبه ۲ مردادماه ۱۴۰۱، یاسین معتوکی در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به نقش گروه های آموزشی در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشی مدارس، تصریح کرد: گروه های آموزشی ضمن برقراری تعامل و ارتباط سازنده بین دبیران و مشارکت آنان در فرآیند تعلیم و تربیت،‌ زمینه استفاده از تجارب و اطلاعات علمی،‌ آموزشی و حرفه ای دبیران را در رابطه با روش های تدریس، نقد و بررسی کتب درسی، کاربرد تکنولوژی آموزشی و بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی را فراهم می آورند .

وی با تاکید بر اینکه گروه های آموزشی با ایجاد هماهنگی و هم فکری در اجرای برنامه ها و روش های آموزشی در ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی مدارس، موثرهستند، افزود: گروه های آموزشی دوره ی دوم متوسطه ناحیه ۴ اهواز پس از ارزیابی توصیفی فعالیت های گروه های آموزشی استان در سال تحصیلی( ۱۴۰۱-۱۴۰۰) توانست رتبه نخست استان را کسب کند.