محسن رضایی:مدیرعامل مناطق نفتخیر جنوب به پیشنهاد استاندارخوزستان انتخاب شود

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  روزیکشنبه از طریق ویدئو کنفرانس در کارگروه علمی آموزشی اقتصاد مقاومتی که در محل سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد اظهار داشت:در استان خوزستان ظرفیت های بسیاری در بخش نفت،گاز و پتروشیمی وجود دارد، اما مشکل اصلی آن بیکاری جوانان است.وی ادامه داد: اگر می خواهیم درآمدهای […]

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  روزیکشنبه از طریق ویدئو کنفرانس در کارگروه علمی آموزشی اقتصاد مقاومتی که در محل سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد اظهار داشت:در استان خوزستان ظرفیت های بسیاری در بخش نفت،گاز و پتروشیمی وجود دارد، اما مشکل اصلی آن بیکاری جوانان است.وی ادامه داد: اگر می خواهیم درآمدهای نفتی خوزستان به بیش از 10 میلیارد دلار افزایش باید به استاندار اختیارات کامل داده شود به گونه ای که مدیرعامل مناطق نفتخیر جنوب به پیشنهاد استاندارخوزستان انتخاب شود. رضایی تصریح کرد:یکی از پیشنهادات ارائه شده به دولت این است که اختیار نفت و گازی که در خوزستان سوزانده می شود به استاندار داده شده تا با تبدیل شدن، درآمد حاصل ازآن به خوزستان تعلق گیرد.