مخبر : سازمان برنامه و بودجه نقشه راه و برنامه زمانبندی شده مجموعه های دانش بنیان را تدوین کند

ششمین جلسه ستاد ویژه رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت های دانش بنیان با محوریت سازمان برنامه و بودجه عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.محمد مخبر در این جلسه که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار شد، با اشاره به نامگذاری […]

ششمین جلسه ستاد ویژه رفع موانع، تقویت و توسعه شرکت های دانش بنیان با محوریت سازمان برنامه و بودجه عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.محمد مخبر در این جلسه که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رییس جمهور برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و برنامه های دولت در این خصوص تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری تمامی وزارتخانه ها نقشه راه و برنامه زمانبندی شده مجموعه های دانش بنیان را با تعیین اولویت های هر دستگاه در زمینه تولید، صادرات، اشتغالزایی و جلوگیری از واردات کالاهای با تولید مشابه داخلی تهیه و تدوین کند.

در این جلسه همچنین چگونگی تخصیص اعتبارات و رفع موانع مالی در جهت تولید رقابت پذیر شرکت های دانش بنیان بحث و بررسی شد. در ادامه نیز درخصوص چگونگی ورود شرکت های بزرگ به بخش دانش بنیان، اختصاص منابع سایر دستگاه ها به طرح های دانش بنیان، انعطاف در تعیین سهم هر استان بابت اختصاص به شرکت های دانش بنیان، محورهای مصوب در بودجه برای طرح های پیشران دانش بنیان و اشتغال آفرین و تخصیص منابع مجموع ردیف های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصمیم گیری شد.