پارلمان عراق قانون جرم انگاری سازش با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد

پارلمان عراق امروز پنجشنبه پیش نویس قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.به گزارش شفق نیوز، پارلمان عراق امروز در جلسه‌ای پیش نویس قانونی را تصویب کرد که «عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را جرم تلقی می‌کند.از مهمترین بندهای این قانون ممنوعیت همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فنی و […]

پارلمان عراق امروز پنجشنبه پیش نویس قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.به گزارش شفق نیوز، پارلمان عراق امروز در جلسه‌ای پیش نویس قانونی را تصویب کرد که «عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را جرم تلقی می‌کند.از مهمترین بندهای این قانون ممنوعیت همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فنی و فرهنگی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است.این نشست به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و با حضور ۲۷۵ نماینده برگزار شد.به دنبال تصویب این قانون مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق خواهان برگزاری جشن شد.