تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی خوزستان در روز چهارشنبه

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان از تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی خوزستان در روز چهارشنبه در پی تداوم گرد و غبار خبر داد.محمدجواد اشرفی اظهار کرد: با توجه به ورود توده غلیظ گرد و غبار به خوزستان، بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا کلیه ادارات و مراکز آموزشی خوزستان فردا (چهارشنبه ۴ خردادماه) […]

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان از تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی خوزستان در روز چهارشنبه در پی تداوم گرد و غبار خبر داد.محمدجواد اشرفی اظهار کرد: با توجه به ورود توده غلیظ گرد و غبار به خوزستان، بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا کلیه ادارات و مراکز آموزشی خوزستان فردا (چهارشنبه ۴ خردادماه) تعطیل اعلام شدند.وی افزود: با توجه به اینکه پایه دوازدهم امتحان هماهنگ کشوری دارند، امتحانات کشوری این پایه برگزار می‌شوند. این تعطیلی شامل بانک‌ها، مراکز منتخب کرونا، مراکز امدادی و خدماتی نیست.