چرا اراده ای برای تصمیم گیری قاطع در روزهای خاکی در خوزستان وجود ندارد؟

بدلیل شدت گرد و خاک البته با میزانی بسیار کمتر از توده ورودی به خوزستان، ادارات استان تهران ، ایلام و لرستان تعطیل اعلام شد اما براساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا ادارات خوزستان با ۲ ساعت تاخیر کار خود را آغاز و کارمندان (احتمالا دارای خاکشش) موظف به فعالیت هستند .اینگونه تصمیمات عجیب و […]

بدلیل شدت گرد و خاک البته با میزانی بسیار کمتر از توده ورودی به خوزستان، ادارات استان تهران ، ایلام و لرستان تعطیل اعلام شد اما براساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا ادارات خوزستان با ۲ ساعت تاخیر کار خود را آغاز و کارمندان (احتمالا دارای خاکشش) موظف به فعالیت هستند .اینگونه تصمیمات عجیب و ابتر از برکات استانداری ویژه بوده که نصیب مردم این خطه شده است

گویا در خوزستان اراده و توان لازم برای تصمیم‌گیری قاطع در خصوص تعطیلی کامل با وجود بروز بی سابقه‌ترین چالش گرد و غبار که در برخی شهرها تا ۹ و ۷ هزار میکروگرم بر متر مکعب یعنی ۶۶ و ۴۴ برابر بیش از حد مجاز و حتی در برخی از شهرها به ۶۰ هزار میکروگرم بر مترمکعب رسیده است ، وجود ندارد و با اعلام دو ساعت تاخیر برای شروع بکار ادارات در روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت با وجود تداوم گرد و غبار براساس اعلام سازمان هواشناسی بر نگرانی کارمندان و خانواده افزوده است

ظاهرا قرار است همچون دفعات پیشین وقتی مردم خودروهای خود را از منازل بیرون آورده و در مسیر رفتن به محل کار قرار گرفته یا به محل کار رسیدند آنگاه تعطیلی اعلام شود که در آن صورت این تصمیم بی فایده خواهد بود زیرا با عدم تدبیر درست ، کارمندان و مراجعان در معرض آسیب جدی قرار گرفته و متحمل مشکلات تنفسی می شوند