هشدار جدی؛ خطر معیشتی برای پرسنل شهرداری اهواز در پی زمینه سازی شهردار اهواز جهت کاهش غیرقانونی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱

به موازات اقدامات و تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی و هیات محترم دولت در حمایت از اقشار کارگر و کارمند و بالا بردن توان اقتصادی خانواده های آنان از طریق افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱، متاسفانه در مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ شهردار اهواز با تشکیل جلسه اداری خبر از تصمیم خود مبنی بر […]

به موازات اقدامات و تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی و هیات محترم دولت در حمایت از اقشار کارگر و کارمند و بالا بردن توان اقتصادی خانواده های آنان از طریق افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱، متاسفانه در مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ شهردار اهواز با تشکیل جلسه اداری خبر از تصمیم خود مبنی بر اعمال کاهش و حذف در اضافه کاری و تعطیل کاری پرسنل خدوم شهرداری اهواز دادند. تصمیمی که مغایر بر سیاست ها و تاکیدات ریاست محترم جمهوری و هیات محترم دولت دارد. حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل و کارکنان شهرداری اهواز تابع مقررات و ضوابط قانونی مشخصی است. پرداخت اضافه کاری ۱۲۰ ساعته و تعطیل کاری توسط شهرداری اهواز طی چند دهه سابقه داشته و کالبد اصلی حقوق ماهانه یک کارمند را تشکیل می دهد.

در حقیقت کاهش ناگهانی و حذف چنین مواردی از موجبات تقلیل و کاهش در دریافتی پرسنل را خواهد شد. اینکه به کارمندی بگویند ۵۷ درصد افزایش حکم خواهی داشت اما اضافه کارت ۱۰۰ ساعت خواهد بود و ممکن است در ماه های بعد از اضافه کارت کم بشود و به اضافه کار دیگری داده شود، چیزی جز بی تاثیر کردن دستور دولت در افزایش ۵۷ درصدی حقوق ها نخواهد بود. شهردار اهواز متاسفانه به دلیل ناکارآمدی در جذب درآمدهای لازم از مبادی منابع درآمدی، متوجه حقوق ماهانه پرسنل شهرداری اهواز شده و قصد دارد از طریق دست بردن در حقوق پرسنل، ناکارآمدی درآمدی خود را جبران کند. بهتر است متصدیان نا لایق درآمد شهرداری اهواز را تغییر دهند و افراد توانمند در جذب درآمدها را منصوب نمایند. عدم انتصاب گزینه مناسب در پست درآمدی شهرداری اهواز دلالت بر ضعف شهردار اهواز در بدست آوردن درآمدها بوده و سبب اصلی بروز چنین جلساتی از سوی شهردار اهواز برای کاهش حقوق ماهانه پرسنل، ضعف مدیریت درآمدهای عمومی شهرداری اهواز می باشد.

به جای تشکیل جلسه برای کاهش حقوق ماهانه پرسنل، بهتر بود شهردار اهواز جلسه درآمدی با افراد لایق تشکیل می دادند و نارضایتی و دلخوری و حس بغض را به پرسنل شهرداری اهواز خاصتاً افراد در شُرف بازنشستگی تزریق نمی کردند. باشد که استانداری و هیات محترم دولت در روزهای آتی متوجه اقدامات نابخردانه شهردار اهواز و مجموعه همراه ایشان بگردند. بدیهی است با توجه به فشارهای اقتصادی و تورم و گرانی قیمت اجناس، ضرر اصلی متوجه خانواده های پرسنل شهرداری اهواز خواهد بود. خطری جدی که گریبان گیر پرسنل خدوم شهرداری اهواز خواهد شد. خطری که معیشت و توان خرید و عدم کفاف دریافتی ماهانه در مخارج زندگی روزمره بیش از پیش نمایان خواهد شد.