مسمومیت ۴۹۵ نفر با مونوکسید کربن از ۲۵ اسفند تا اول فروردین/جانباختن ۱۷ تن

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در خصوص مسمومیت با گاز مونوکسید در چادرهای مسافرتی هشدار داد.مجتبی خالدی در این باره اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ماه تا یکم فروردین ماه، ۴۹۵دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند.وی ادامه داد: ۱۷ نفر از این تعداد جان خود را از دست دادند.خالدی تاکید کرد: درباره مسمومیت با گاز […]

سخنگوی سازمان اورژانس کشور در خصوص مسمومیت با گاز مونوکسید در چادرهای مسافرتی هشدار داد.مجتبی خالدی در این باره اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ماه تا یکم فروردین ماه، ۴۹۵دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند.وی ادامه داد: ۱۷ نفر از این تعداد جان خود را از دست دادند.خالدی تاکید کرد: درباره مسمومیت با گاز مونوکسید در چادرهای مسافرتی هشدار می دهیم و از مردم تقاضا می‌کنیم که در این خصوص توجه‌ ویژه‌ای داشته باشند.