توافق در دسترس است اگر طرف آمریکایی واقع بینانه رفتار کند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: توافق در دسترس است اگر طرف آمریکایی واقع بینانه رفتار کند. حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:« با آقای جوزف بورل گفتگوی مفید و سازنده ای داشتم.تلاش ها برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار در جریان است. توافق در دسترس است اگر طرف آمریکایی واقع […]

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: توافق در دسترس است اگر طرف آمریکایی واقع بینانه رفتار کند. حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:« با آقای جوزف بورل گفتگوی مفید و سازنده ای داشتم.تلاش ها برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار در جریان است. توافق در دسترس است اگر طرف آمریکایی واقع بینانه و همراه با تداوم و با ثبات‌قدم رفتار کند.نتیجه مذاکرات وین را توافق جمعی تعیین می کند و نه رویکرد یک جانبه! تلاش مشترک نیاز است. این منطق و عقلانیت است که باید غلبه داشته باشد.»