تجمعات مسالمت آمیز صنفی به هیچ عنوان اغتشاش به شمار نمی روند

علی عبدالخانی :یکی از ایرادات بزرگِ وارد بر *برخی مسئولان محلی ورود آنها در امور غیر تخصصی همچون دانشِ حقوق و ارایه ی تعاریفِ اشتباه و برداشتهای نادرست از اصطلاحات و واژگان حقوقی است.در همین راستا، اغتشاش و تفاوت آن با تجمعِ مسالمت آمیزِ صنفی نیز تابعِ تعاریف خاص خود بوده و هیچکس حق ندارد […]

علی عبدالخانی :یکی از ایرادات بزرگِ وارد بر *برخی مسئولان محلی ورود آنها در امور غیر تخصصی همچون دانشِ حقوق و ارایه ی تعاریفِ اشتباه و برداشتهای نادرست از اصطلاحات و واژگان حقوقی است.در همین راستا، اغتشاش و تفاوت آن با تجمعِ مسالمت آمیزِ صنفی نیز تابعِ تعاریف خاص خود بوده و هیچکس حق ندارد تعاریفی خودساخته ارایه کند و عده ای از انسانها را به چنین جرمی متهم نماید.

در فرهنگ لغت اغتشاش با چندین معنا آمده است:آشوب، بلوا، تنش، شورش، بلبشو، هرج و مرج، جنجال، سروصدا، همهمه، اختلال و… از جمله معانی لغوی اغتشاش هستند.آیا این مصادیق مجرمانه شامل مجموعه ای از انسانهای منضبط و قانونمند که هدفشان صرفاً رساندن خواسته شان به گوش مسئولان است، می شود؟ اما اصطلاح اغتشاش در معنای حقوقی به اقدامی گفته می شود که همراه با خشونت بوده و همه یا جزیی از اهداف آن برهم زدن نظم عمومی باشد.

باید توجه داشت که تجمع صنفی یا شغلی بویژه اگر در یک محل بسته همچون محیط یک شرکت یا اداره اتفاق بیفتد و همه چیز از جمله اقدامات و شعارها در قالبی مدنی و قانونی صورت بپذیرد و نظم و انضباط به هیچ عنوان دچار خلل یا اختلال نشود و خواسته ی اجتماع کنندگان صرفاً پیگیری موضوعی مرتبط به شغل یا صنفشان باشد، این نوع تجمع ها را نباید بعنوان یک اقدام مجرمانه تلقی کرد.*

از منظری دیگر نفسِ این اتهام و نامیدن عده ای از اشخاص بعنوان آشوبگر ( صرفنظر از اینکه گوینده عالم به معنای آن باشد یا نباشد ) جرم است و باب طرح دعوی را برای زیاندیدگان از این اتهام باز خواهد نمود.قانون اساسی بعنوان *میثاق ملت به شرط مسالمت آمیز بودن تجمع ها، آنها را بعنوان جزیی از حقوق ملت تلقی کرده لذا مایه تعجب است که عده ای بدون دانش و درایت و بدون لحاظ حساسیت این موضوع، مبادرت به جابجا کردن معنای دو اصطلاح حقوقی کرده و در کمال تعجب یک اقدام صدرصد قانونی را به اقدامی نامشروع و غیر قانونی معرفی می کنند.*

توضیح: بنا به دلایل شخصی در ۲ روز گذشته در شهر نبودم اما بمحض رسیدن از اصرار عده ای جهت *” تبدیل کردن یک تجمعِ محدودِ صنفی به اغتشاش! “* مطلع شدم که به اقتضای حرفه ی روزنامه نگاری اقدام به تهیه این یاداشت جهت تنویر افکار عمومی کردم.