نوبخت:ابلاغ بخشنامه بودجه 94 تا چند روز آینده به تمام دستگاه ها

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از ابلاغ بخشنامه بودجه 94 تا چند روز آینده به دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: قطعا اثرات بودجه نویسی عملیاتی در زندگی مردم بیشتر قابل مشاهده خواهد بود.محمدباقر نوبخت با بیان اینکه طی چند روز آینده بخشنامه بودجه سال آینده به تمام دستگاه های اجرایی […]

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از ابلاغ بخشنامه بودجه 94 تا چند روز آینده به دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت: قطعا اثرات بودجه نویسی عملیاتی در زندگی مردم بیشتر قابل مشاهده خواهد بود.محمدباقر نوبخت با بیان اینکه طی چند روز آینده بخشنامه بودجه سال آینده به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد، تصریح کرد: این جلسه آخرین اعلام به دستگاه های اجرایی است تا به عزمی که در معاونت برنامه ریزی برای ارائه بودجه و تهیه و تنظیم آن براساس عملکرد وجود دارد، اطمینان یابند.وی با بیان اینکه مبانی قانونی این اقدام به تبصره 48 قانون بودجه سال 80 برمی گردد، افزود: هم اکنون بعد از 14 سال این سیاست اجرایی خواهد شد.

81306252-5940974

نوبخت با اشاره به بودجه سال قبل، گفت: این بودجه 210 هزار میلیارد تومان بود که با یک اصلاحیه به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یافت البته در پایان سال قبل 147.5 هزار میلیارد تومان تحصیل شد که این رقم در یکی دو روز اول سال برابر با 150 هزار میلیارد تومان شد بنابراین پیش بینی کارشناسان معاونت برنامه ریزی درست بود.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ادامه داد: باید به کوتاهی خود در سال قبل اذعان کنیم که در آن مقطع بخاطر فاصله کوتاه زمانی بعد از تشکیل دولت فقط توانستیم بودجه را زودتر به مجلس ارایه دهیم، اما امسال هیچ عذری برای یک دولت قانونمدار موجه نیست که بودجه را بدون بودجه ریزی عملیاتی به مجلس تقدیم کند.وی با بیان اینکه امسال نیز بودجه را به وقت و به صورت عملیاتی به مجلس ارایه خواهیم کرد، افزود: همانطور که به مجلس قول دادیم، بنا نداریم بودجه را با تبصره ها و ماده های قدیمی تحویل مجلس دهیم، در بودجه سال بعد دیگر تبصره های تکراری نخواهیم داشت.نوبخت با بیان اینکه تبصره های تکراری و قدیمی را جمع بندی کرده و بعد از بررسی در دولت به کمیسیون برنامه و بودجه داده ایم، گفت: بنابراین از همین الان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی بودجه سال 94 است.