نشست رفع موانع تولید به میزبانی سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن در اهواز برگزار شد

نشست رفع موانع تولید با حضور آقایان ایزدپنا رئیس مجمع نمایندگان استان، آغاجاری مدیرکل بازرسی استان و مهندس محمد خانچی مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت استان در سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان برگزار شد.در این نشست محمد خانچی اظهار کرد :بی شک اهتمام مدیران و دستگاه‌ها باید در راستای کمک به تولید و […]

نشست رفع موانع تولید با حضور آقایان ایزدپنا رئیس مجمع نمایندگان استان، آغاجاری مدیرکل بازرسی استان و مهندس محمد خانچی مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت استان در سالن جلسات شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان برگزار شد.در این نشست محمد خانچی اظهار کرد :بی شک اهتمام مدیران و دستگاه‌ها باید در راستای کمک به تولید و رفع دغدغه‌ها و موانع بخش تولید باشد و البته خواسته‌ها و انتظارات باید در چارچوب قانون و مقررات باشد. بخشی از مشکلات فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان در خصوص مشکلات بانکی، مالیاتی و بیمه است که با رایزنی با دستگاه‌های مرتبط سعی در رفع این مشکلات شده اما تصمیم‌گیری‌ها باید مطابق مقررات باشد.

مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعت استان خوزستان افزود : با رونق تولید علاوه‌بر اشتغالزایی، حرکت اقتصاد به سمت توسعه و آبادانی شتاب می‌گیرد اما چنانچه واحدی از چرخه تولید بازماند بی‌شک مشکلات و موانع بزرگی فراروی آن قرار می‌گیرد.۳۷ دستگاه اجرایی متولی بهبود فضای کسب و کار است و تا زمانی که اولویت اول آنها بهبود این فضا نیست و دغدغه آنها کارهای روزمره است هیچ اتفاقی نمی افتد؛ موضوع، موضوع مستمری است.

در ادامه آقایان ایزدپناه رئیس مجمع نمایندگان خوزستان و آغاجاری مدیرکل بازرسی به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند