چهل و چهارمین شماره هفته نامه فرهنگی – اجتماعی بیان اهواز منتشر شد

چهل و چهارمین شماره هفته نامه فرهنگی – اجتماعی بیان با موضوع معرفی شخصیت و پاسداشت خدمات ادبی شاعر بزرگ خوزستانی دکتر عباس عباسی‌طائی و با عنوان “الطائی ; معلم الأدب و خزانه الشعر الأهوازی” و آثاری از نویسندگان و خبرنگاران زیر منتشر شد. علاقمندان می توانند بعد از ظهر روز سه شنبه ۹ آذر […]

چهل و چهارمین شماره هفته نامه فرهنگی - اجتماعی بیان با موضوع معرفی شخصیت و پاسداشت خدمات ادبی شاعر بزرگ خوزستانی دکتر عباس عباسی‌طائی و با عنوان "الطائی ; معلم الأدب و خزانه الشعر الأهوازی" و آثاری از نویسندگان و خبرنگاران زیر منتشر شد. علاقمندان می توانند بعد از ظهر روز سه شنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۰ این نشریه را از کیوسک های مطبوعاتی اهواز و شهرستان ها تهیه کنند

✍رستم خنیفر
✍سید محمد آل مهدی
✍دکتر محمود مسلمی
✍عبدالحسین باوی
✍ابراهیم شریفی صالح
✍خالد ناصر
✍شهرام گراوندی
✍حسن طعمه عباسیان
✍فاطمه حمیدی
✍دکتر سعید فاخر
✍عارف خصافی
✍حمزه صیاحی (ابوخالد)
✍مریم حمیدی
✍جبار عبیات
عبدالکریم اهوازی
✍نعیم حمیدی

https://t.me/BayankhabarAhwaz