آبستراکسیون جمعی اعضای شورا شهر اهواز ،نشست انتخاب هیات رییسه را از حدنصاب انداخت

به گزارش خبرنگار ما نشست انتخاب هیات رییسه شورای اسلامی شهر کلانشهر اهواز با آبستراکسیون برخی از اعضا به حدنصاب لازم نرسید و انتخاب هیات رییسه به جلسه دیگری موکول شد.در این نشست خانمها و آقایان اسکندر زنگنه ،زیبا صالح پور،علی ناصری ،شیخ قربانعلی سعادت نیا،هدایت الله ممبینی ،زمان پور، سیدمحمد جواد رضوی ،سیدمهدی آلبوشوکه، […]

به گزارش خبرنگار ما نشست انتخاب هیات رییسه شورای اسلامی شهر کلانشهر اهواز با آبستراکسیون برخی از اعضا به حدنصاب لازم نرسید و انتخاب هیات رییسه به جلسه دیگری موکول شد.در این نشست خانمها و آقایان اسکندر زنگنه ،زیبا صالح پور،علی ناصری ،شیخ قربانعلی سعادت نیا،هدایت الله ممبینی ،زمان پور، سیدمحمد جواد رضوی ،سیدمهدی آلبوشوکه، عاشور سواری و حسین حیدری با خروج از جلسه آنرا از حدنصاب انداخته و به همین دلیل انتخاب هیات رییسه به زمان دیگری موکول گردید.

13045_418

انتظار می رود اعضای محترم شورا نسبت به قسم خود در جهت خدمت به مردم و تقدیم مصالح آنها بر مطالبات گروهی و فردی متعهد و در قبال رای موکلان مسئولیت پذیر باشند.بویژه اینکه ترک کنندگان جلسه از نیروهای ولایتمدار و مومن و متشرع هستند ،لذا اقدام غیرقابل توجیه آنان در زمینه آبستراکسیون می تواند باعث ایجاد حاشیه و تنش و در نتیجه غفلت از رسالت مهم خدمت به شهروندان گردد.همگان از علاقمندان به جمهوری اسلامی بوده لذا شایسته است که به قوانین و دستورالعمل ها و همچنین سفارش های مقام معظم رهبری در جهت تسهیل روند خدمت به مردم گام بردارند و از اقداماتی که موجب سلب آرامش شهروندان و مدیران خدوم شهرداری احتراز نمایند.اصولا آبستراکسیون و ترک جلسات قانونی که بابت آنها از بیت المال مسلمین حق الزحمه به اعضا پرداخت می شود با مبانی دموکراسی و اصول قانونی تباین دارد.امید است در روزهای آینده شاهد انتخاب هیات رییسه شورای اسلامی شهر و خروج از بن بست فعلی و سرعت بخشیدن به  روند خدمت به مردم صبور و انقلابی کلانشهر اهواز باشیم.