شادی واقعی در جامعه توسعه کشور را به دنبال دارد

یک محقق مسائل اجتماعی و درمانگر گفت: کشوری که افسردگی در آن زیاد شود خلاقیت کم شده و کاهش خلاقیت توسعه را با مشکل مواجه خواهد ساخت.مهرداد راستگو اظهار کرد: افسردگی مانند ترمز دستی بر سرراه توسعه یک کشور عمل کرده و سبب می شود روند توسعه حتی متوقف و عقب گرد داشته باشد.وی با […]

یک محقق مسائل اجتماعی و درمانگر گفت: کشوری که افسردگی در آن زیاد شود خلاقیت کم شده و کاهش خلاقیت توسعه را با مشکل مواجه خواهد ساخت.مهرداد راستگو اظهار کرد: افسردگی مانند ترمز دستی بر سرراه توسعه یک کشور عمل کرده و سبب می شود روند توسعه حتی متوقف و عقب گرد داشته باشد.وی با بیان این مطلب که یکی از شاخصه های توسعه مداری شاد بودن جامعه است، گفت: شاد بودن و کاهش افسردگی در جامعه توسعه در کشور را تسریع خواهد بود.

171651_973

راستگو خواستار تصحیح شعار تدبیر و امید از سوی دولت یازدهم شد و افزود:تدبیر و امید شعار بسیار خوبی برای زمان انتخابات بود اما با گذشت یکسال از فعالیت دولت این شعار باید اصلاح واقعی شود.وی با بیان این مطلب که تدبیر و امید در حوزه تفکر است ، افزود: برای رسیدن تدبیر درست به امید واقعی باید یک عمل واقعی رخ دهد.این دکتر درمانگر اجتماعی تاکید کرد: تدبیر صحیح بر پایه عمل صالح منجر به ایجاد امید واقعی در جامعه خواهد شد.راستگو بابیان این مطلب که امید دو شق واقعی و مجازی دارد گفت:باید دیدخیلی از مسائلی که در جامعه به عنوان شادی مطرح هستند مانند سینما و کنسرت های متنوع آیا واقعا شاد هستند یا تنها ظاهری شاد دارند .این فعال اجتماعی با بیان این مطلب که بسیاری از این امور به دلیل آنکه شادی واقعی نبوده و بر پایه امید واهی شکل گرفته اند منجر به افسردگی شده اند بیان کرد: شادی ناشی از این امور واهی افزایش افسردگی را به همراه داشته است.

وی با اشاره به این مطلب که حدود 20 تا 25 درصد جامعه با افسردگی درگیر است، اظهار کرد: مراجعه همین میزان افراد به پزشکان نشان دهنده آن است که جامعه به سمت افسردگی درحرکت است.دکتر راستگو اظهار کرد: حجت الاسلام محسن قرائتی تاکید بر رواج خنده درمانی در جامعه داشته اند باید دید آیا این عمل واقعا دنبال شده یا در حد یک نظر باقی مانده است.وی با اشاره به این مطلب که امروز نیازمند رواج شادی واقعی در جامعه هستیم که باید از سوی دولت دنبال شود افزود: رواج شادی در جامعه افسردگی را از بین خواهد برد و روند توسعه را سریع تر خواهد کرد.این درمانگر و محقق اجتماعی گفت:افسردگی بر روی ذهن جامعه اثر گذاشته و اتفاقات ناگواری را به دنبال خواهد داشت.