سیاحی معاون استاندار خوزستان:طرح های انتقال آب ˈگلابˈ و ˈبهشت آبادˈ بطور کامل متوقف شدند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان از توقف کامل طرح های انتقال آب کارون موسوم به ˈگلابˈ و ˈبهشت آبادˈ خبر داد.ˈاحمد سیاحیˈ اظهار کرد: آب کارون حتی پاسخگوی نیاز خوزستان در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت نیست.وی افزود:در نشست اعضای شورای عالی آب که بالاترین مرجع تصمیم گیری در این زمینه است گفته […]

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان از توقف کامل طرح های انتقال آب کارون موسوم به ˈگلابˈ و ˈبهشت آبادˈ خبر داد.ˈاحمد سیاحیˈ اظهار کرد: آب کارون حتی پاسخگوی نیاز خوزستان در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت نیست.وی افزود:در نشست اعضای شورای عالی آب که بالاترین مرجع تصمیم گیری در این زمینه است گفته شد که میزان انتقال آب به 580میلیون متر مکعب کاهش یابد که برای ما این میزان هم قابل قبول نیست.سیاحی یادآوری کرد: میزان انتقال آب در ابتدا 1.8میلیارد متر مکعب بود که این میزان به 1.2میلیارد متر مکعب و بعد به 750میلیون متر مکعب کاهش یافت.

81292877-5918386

وی حجم انتقال 580میلیون متر مکعبی از کارون را هم که به تازگی در مورد آن تصمیم گیری شده را با توجه به نیازخوزستان غیرقابل قبول دانست و افزود: بر اساس مصوب سال 86 آب بخش صنعت باید از این حجم انتقال حذف شود.معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: سالانه در مجموع 18میلیارد متر مکعب آب در رودخانه های خوزستان جریان می یابد اما نیاز آبی خوزستان 24میلیارد متر مکعب در سال است و با توجه به این امر شش میلیارد متر مکعب هم کمبود داریم.وی همچنین افزود: تخصیص آب مورد نیاز برای اجرای طرح احیای 550هزار هکتار اراضی کشاورزی موسوم به طرح رهبری هم روی کاغذ مانده و انجام نشده است.

سیاحی گفت: ما اجرای طرح 800هزار هکتاری را که در ابتدا مصوب، و بعد به 550 هزار هکتار کاهش یافت، مطالبه می کنیم.طرح تونل گلاب برای آبرسانی به جمعیت شش میلیون نفری زیر پوشش شبکه آبرسانی اصفهان برنامه ریزی شده بود که به دنبال ممانعت از اجرای طرح انتقال آب از سرچشمه های کارون، یک خط لوله به منظور تامین بخشی از آب آشامیدنی استان اصفهان به این امر اختصاص یافته است.طرح بهشت آباد هم عنوانی است که برای انتقال آب از چهار محال و بختیاری به اصفهان به کار برده می شود.این طرح احداث تونل بهشت آباد بود که با ظرفیت انتقال سالانه یک میلیارد و یکصد میلیون مترمکعب، آب را به فلات مرکزی منتقل می کند.منبع تامین آب برای انتقال از طریق این تونل ها از سرشاخه های کارون بود.