روستای بیت شیخ ابنیان (فارسیات) اهواز در جنگ به روایت دوربین عبدالرضا نواصری

عبدالرضا نواصری نویسنده و از چهره های فعال فرهنگی خوزستان که خود زاده روستاهای کوت عبدالله است ، همزمان با ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی تصاویری زیبا ، گویا و بیاد ماندنی از روستای بیت شیخ ابنیان (فارسیات) اهواز در سال ۵۹ در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که جهت ثبت […]

عبدالرضا نواصری نویسنده و از چهره های فعال فرهنگی خوزستان که خود زاده روستاهای کوت عبدالله است ، همزمان با ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی تصاویری زیبا ، گویا و بیاد ماندنی از روستای بیت شیخ ابنیان (فارسیات) اهواز در سال ۵۹ در شبکه های اجتماعی منتشر کرد که جهت ثبت در تاریخ برای نخستین بار از سوی پایگاه خبری عصرما منتشر می شود