نهمین طرح انتقال آب کارون به تعویق افتاد

نهمین طرح انتقال آب کارون به تعویق افتاد.جلسه‌نهایی بررسی طرح انتقال آب «ونک سولگان به رفسنجان» با اعتراض ۸نفر از نمایندگان خوزستان لغو شد.نهمین پروژه انتقال آب کارون موسوم به ونک که با خیز دوباره وزارت نیرو برای ارزیابی مجدد به سازمان حفاظت محیط‌زیست رفته بود، این باربا  اعتراض‌ تعدادی از نمایندگان خوزستان در ساختمان […]

نهمین طرح انتقال آب کارون به تعویق افتاد.جلسه‌نهایی بررسی طرح انتقال آب «ونک سولگان به رفسنجان» با اعتراض ۸نفر از نمایندگان خوزستان لغو شد.نهمین پروژه انتقال آب کارون موسوم به ونک که با خیز دوباره وزارت نیرو برای ارزیابی مجدد به سازمان حفاظت محیط‌زیست رفته بود، این باربا  اعتراض‌ تعدادی از نمایندگان خوزستان در ساختمان سازمان حفاظت محیط‌زیست به تعویق افتاد.

مجوز طرح انتقال آب «ونک سولگان به رفسنجان» یک‌بار در سال۱۳۹۹ ابطال شده بود. با این حال جلسه نهایی ارزیابی آن قرار بود روز چهارشنبه ۱۷شهریور در دفتر مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست تشکیل شود که با حضور اعتراض آمیز ۸نفر از نمایندگان خوزستان (جلیل مختار نماینده آبادان، مجید ناصری‌نژاد نماینده شادگان، سیدلفته احمدنژاد نماینده خرمشهر، سهراب گیلانی نماینده شوشتر، حبیب آغاجری نماینده ماهشهر، ابراهیم متینیان نماینده رامهرمز، محمدطلا مظلومی نماینده بهبهان و سیداحمد آوایی نماینده دزفول) لغو شد