نمایندگان خوزستان بجای پیگیری توقف طرح های انتقال اب، طرح تقسیم استان را تقدیم مجلس کردند

نمایندگان خوزستان بجای پیگیری توقف طرح های انتقال اب، طرح تقسیم استان را تقدیم مجلس کردند.در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۴ مردادماه) جمعی از نمایندگان خوزستان از جمله نماینده خرمشهر ، طرح تقسیم خوزستان به دو استان جنوبی و شمالی را تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی کردند متاسفانه نمایندگان خوزستان بجای پیگیری چالش […]

نمایندگان خوزستان بجای پیگیری توقف طرح های انتقال اب، طرح تقسیم استان را تقدیم مجلس کردند.در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۲۴ مردادماه) جمعی از نمایندگان خوزستان از جمله نماینده خرمشهر ، طرح تقسیم خوزستان به دو استان جنوبی و شمالی را تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی کردند

متاسفانه نمایندگان خوزستان بجای پیگیری چالش های اساسی استان از جمله طرح های انتقال اب و فاضلاب و اشتغال جوانان خود را درگیر کارهای نمایشی و بیهوده از جمله تقسیم استان کرده اند.نماینده خرمشهر که طی این دو سال حتی یکبار نام و مصاحبه ای از وی در رسانه ها منتشر نشده و در خصوص هیچ کدام از مشکلات استان موضع گیری نکرده اما اینک طرح تقسیم استان را با امضای دیگر همکاران اش تقدیم مجلس کرده است.تقسیم استان خوزستان تکرار طرح های بی سرانجام و مخربی همچون جداسازی کوت عبدالله از اهواز و خلق چالش های جدید اقتصادی و اجتماعی خواهد بود