بانوان عضو شورای شهر اهواز با هزینه بیت المال به چین سفر می کنند

در سفر قبلی به چین که در زمستان سال گذشته بود پنج تن از آقایان رفتند در این سفر ما ترجیح دادیم چهار خانم با هم باشیم که متاسفانه یکی از اعضا اعلام کردند نمی توانند بیایند این هیات نیز پنج نفره عازم به چین می شود.زیبا صالح پورعضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز در […]

در سفر قبلی به چین که در زمستان سال گذشته بود پنج تن از آقایان رفتند در این سفر ما ترجیح دادیم چهار خانم با هم باشیم که متاسفانه یکی از اعضا اعلام کردند نمی توانند بیایند این هیات نیز پنج نفره عازم به چین می شود.زیبا صالح پورعضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز در گفتگویی از اعزام هیات پنج نفره شورا به کشور چین خبر داد و اظهار داشت: این سفر کاری که به منظور ارزیابی و الگو گیری در مقوله های معماری ،فضا و نماها ، وضعیت عبور و مرور و حمل نقل شهرهای چین می باشد،در این سفر کاری ما قصد داریم با بازدید های عینی از آن طرح های خوب و پر بازده الگو برداری کنیم و از آنها جهت پیشرفت و توسعه شهرمان استفاده کنیم.

48778_635444364265112708_s

عضو کمیسیون فرهنگی در ادامه افزود:قرار بود که این هیات شش نفره و متشکل از چهار عضو خانم و دونفر از آقایان باشدکه متاسفانه یکی از خانم ها به دلیل مشکل کاری از آمدن به این سفر انصراف داده اند و در حال حاضر بنده و خانم زمان پور و آقایان عاشور سواری و سبزعلی افراد اعزامی از سوی شورای شهر اهواز هستیم البته اعضای شوراهای شهر های دیگر هم در این سفر همراه ما هستند.عضو کمیسیون فرهنگی در پاسخ به سوال که چرا اکثریت این هیات اعزامی از شورا،خانم ها می باشند گفت : در سفر قبلی به چین که در زمستان سال گذشته بود پنج تن از آقایان رفتند در این سفر ما ترجیح دادیم چهار خانم با هم باشیم که متاسفانه خانم ابریشم کار اعلام کردند نمی توانند بیایند و به همین دلیل این هیات نیز پنج نفره عازم به چین می شود.صالح پور زمان بازگشت هیات پنج نفره اعزامی شورا از چین را هشتم شهریور عنوان کرد.

حال باید این بانوان مخدره و اندیشمند درباره ضرورت سفر و چگونگی تامین هزینه های آن از بیت المال به افکار عمومی و شهروندان اهوازی توضیحاتی ارائه نمایند.