پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید خواهد بود

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه به ریاست رییس جمهوری برگزار و مقرر شد پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید باشد.در این جلسه ادامه مباحث مربوط به سیاست‌های سنجش و پذیرش کنکور مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.در این جلسه موضوع سهمیه‌ها در کنکور به منظور یکپارچه‌سازی آن مورد بحث و تبادل‌نظر […]

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه به ریاست رییس جمهوری برگزار و مقرر شد پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید باشد.در این جلسه ادامه مباحث مربوط به سیاست‌های سنجش و پذیرش کنکور مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.در این جلسه موضوع سهمیه‌ها در کنکور به منظور یکپارچه‌سازی آن مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مقرر شد سیاست‌های مبتنی بر سرمایه‌ها تدوین و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد.براساس تصمیم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرش در کنکور ۱۴۰۲ بر مبنای سهمیه‌های جدید خواهد بود.در این جلسه همچنین موضوع جذب دانشجوی پزشکی از مقطع لیسانس رشته‌های علوم پایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده شورا نسبت به این موضوع نیز تصمیم‌گیری شود.