٦٠ لیتر بنزین ٧٠٠ تومانی امشب در کارتهای سوخت شارژ می شود/ میزان سهمیه تغییر نکرد

 سهمیه ٦٠ لیتری بنزین نیمه یارانه ای شهریور ماه بدون هیچ تغییری در قیمت و به بهای ٧٠٠ تومان ساعت ٢٤ امشب (٣١ مرداد ماه) در کارت های سوخت خودروها شارژ می شو د.براساس گفته های مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، موجودی سهمیه بنزین ٤٠٠ تومانی کارتهای سوخت نمی سوزد، اما برای سوختگیری […]

 سهمیه ٦٠ لیتری بنزین نیمه یارانه ای شهریور ماه بدون هیچ تغییری در قیمت و به بهای ٧٠٠ تومان ساعت ٢٤ امشب (٣١ مرداد ماه) در کارت های سوخت خودروها شارژ می شو د.براساس گفته های مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، موجودی سهمیه بنزین ٤٠٠ تومانی کارتهای سوخت نمی سوزد، اما برای سوختگیری ابتدا بنزین های ٤٠٠ تومانی موجود در کارت ها مصرف و سپس از بنزین ٧٠٠ تومانی کسر خواهد شد.پس از پایان دو سهمیه ٤٠٠ و ٧٠٠ تومانی در کارت ها، مردم می توانند از ٣٠٠ لیتر سهمیه بنزین آزاد ١٠٠٠ تومانی استفاده کنند.براساس این گزارش، پس از اجرای گام دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها، قیمت بنزین نیمه یارانه ای از ٤٠٠ تومان به ٧٠٠ تومان و بنزین آزاد نیز از ٧٠٠ به ١٠٠٠ تومان در هر لیتر تغییر یافت.سهمیه سوخت وسایل حمل و نقل عمومی نیز مشابه مردادماه است و هیچگونه تغییر در میزان، قیمت و سهمیه سوخت شهریور ماه آنها اعمال نشده است.

81281962-5899471