قدمت 79 ساله مهمات کشف شده در پایتخت / میراث جنگ جهانی دوم

فرمانده انتظامی پایتخت آخرین جزئیات کشف گلوله‌های مستهلک در تهران را تشریح کرد.سردار حسین ساجدی‌ نیا در گفت‌ و گویی با تشریح آخرین اخبار مربوط به کشف گلوله‌ های مستهلک در خیابان فکوری تهران گفت: بررسی‌های کارشناسان نشان داده که این مهمات متعلق به سال 1935 یعنی 79 سال پیش است.وی با بیان اینکه تاکنون […]

فرمانده انتظامی پایتخت آخرین جزئیات کشف گلوله‌های مستهلک در تهران را تشریح کرد.سردار حسین ساجدی‌ نیا در گفت‌ و گویی با تشریح آخرین اخبار مربوط به کشف گلوله‌ های مستهلک در خیابان فکوری تهران گفت: بررسی‌های کارشناسان نشان داده که این مهمات متعلق به سال 1935 یعنی 79 سال پیش است.وی با بیان اینکه تاکنون 20 گلوله مرمی و 44 گلوله توپ از این محل کشف شده است، گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده و همچنین نوع گلوله‌های مستهلک احتمال می‌رود این منطقه ذاقه مهمات در جنگ جهانی دوم بوده است اما همچنان بررسی‌ ها برای کشف چرایی و همچنین یافتن گلوله‌های احتمالی دیگر ادامه دارد.