سایت ” انتخاب ” عکس ظریف را بجای ” ابوبکر بغدادی” در صفحه اول منتشر کرد

سایت خبری – تحلیلی انتخاب و از جمله پایگاههای خبری معتبر کشور در خبری پیرامون ظاهر شدن سرکرده داعش با تیتر « ابوبکر البغدادی همراه با دهها محافظ انتحاری در عراق ظاهر شد/احتمال حضور خلیفه خودخوانده داعش در خاک سوریه! » تصویر محمد جواد ظریف را بجای عکس ابوبکر بغدادی اشتباها منتشر کرد

سایت خبری – تحلیلی انتخاب و از جمله پایگاههای خبری معتبر کشور در خبری پیرامون ظاهر شدن سرکرده داعش با تیتر « ابوبکر البغدادی همراه با دهها محافظ انتحاری در عراق ظاهر شد/احتمال حضور خلیفه خودخوانده داعش در خاک سوریه! » تصویر محمد جواد ظریف را بجای عکس ابوبکر بغدادی اشتباها منتشر کرد

20140817_090832