رونق سوغات محلی با ثبت ملی خوراک عربی

باسم حمادی :خبر مسرت بخش ثبت ملی چهار نوع خوراکی سنتی در استان خوزستان را پس از انتظار بسیار شنیدیم تا شاهد اقدامی از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان برای آشتی با فعالان فرهنگی عرب خوزستان و معرفی آداب و رسوم و سنت‌های پیرامون آن باشیم.همچنین از این رهگذر بتوان با معرفی این خوراکی‌ها […]

باسم حمادی :خبر مسرت بخش ثبت ملی چهار نوع خوراکی سنتی در استان خوزستان را پس از انتظار بسیار شنیدیم تا شاهد اقدامی از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان برای آشتی با فعالان فرهنگی عرب خوزستان و معرفی آداب و رسوم و سنت‌های پیرامون آن باشیم.همچنین از این رهگذر بتوان با معرفی این خوراکی‌ها به عنوان سوغات محلی منطقه شاهد کاهش بیکاری، ارتقای اجتماعی و اقتصادی و همچنین شکوفایی ظرفیت کم‌نظیر در حوزه گردشگری باشیم.

این ثبت ملی گامی در جهت صحیح است و می‌تواند در تعامل و همکاری ادارات میراث فرهنگی شهرستان‌های این خطه منجر به ثبت آثار بیشتر و در نهایت حفظ آثار ملموس و ناملموس بیشتری شود و قابلیت جذب گردشگر در این شهرستان ها را افزایش دهد.در اینجا مراتب تقدیر و تشکر فراوان خود را از مهندس حسینی معاونت میراث و مهندس موسوی مدیرکل میراث فرهنگی استان دارم که با پیگیری مجدانه توانستند کد ثبت ملی آثار ناملموس (خوراکی‌های سنتی) را فراهم کنند.

همچنین لازم است یادآوری کنم که مدیرکل میراث محترم در گامی مثبت گزارش حاوی دروغ و تفرقه مربوط به کد لباس عربی که توسط افرادی خارج از اداره کل تهیه و با تأیید معاون صنایع دستی به تهران ارسال شد را تصحیح کند و کد لباس عربی را برای مردم عرب خوزستان به ارمغان آورد.وی با این اقدام دیدگاه‌های منفی را تبدیل به مثبت کند و کاری را انجام دادند که در مدیریت های قبلی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.همچنین جا دارد معاونت میراث فرهنگی این رویه را در ثبت بافت و بناهای ارزشمند تاریخی در عامری اهواز، ام الدبس بستان و چندین محله و منطقه دیگر ادامه دهد.جا دارد از تلاش های بی وقفه اقای عبیاوی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان دشت آزادگان وهویزه که در تهیه این پرونده ها تلاش کردند تشکر وتقدیر نمود