اخلاق سلیمانی

نعیم حمیدی : افراد به تناسب نقشی که در جامعه عهده دار می شوند و مسئولیت می پذیرند به همان اندازه نیز جایگاه و متزلت می یابند و به عنصری تاثیرگذار در پیشبرد اجتماع تبدیل می شوند.عناصر محوری اجتماع همواره بعنوان الگو و مصداق باورها و رفتارهای نقش افرینی می کنند و مورد احترام دیگران […]

نعیم حمیدی : افراد به تناسب نقشی که در جامعه عهده دار می شوند و مسئولیت می پذیرند به همان اندازه نیز جایگاه و متزلت می یابند و به عنصری تاثیرگذار در پیشبرد اجتماع تبدیل می شوند.عناصر محوری اجتماع همواره بعنوان الگو و مصداق باورها و رفتارهای نقش افرینی می کنند و مورد احترام دیگران واقع می شوند.در آیات قرآن و آموزه های پیشوایان دینی با واژگان و عبارت های فراوانی در خصوص معرفی افراد تاثیر گذار مواجه می شویم که ویژگی ها و اختصاصات انان را بازگو می کند.در آیه ۱۲۰ سوره نحل قرآن کریم در بیان شخصیت حضرت ابراهیم خلیل می فرماید : إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ أُمَّهً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا وَلَمْ یَکُ مِنَ الْمُشْرِکِینَ .همانا ابراهیم (خلیل) امتی مطیع و فرمانبردار و یکتاپرست بود و هرگز به خدای یکتا شرک نیاورد.بدون تردید این محوریت و قرار گرفتن در جایگاه راهبردی و نقش افرینی اجتماعی ناشی از سلسله ای صفات و خصلت‌ هایی است که در درون افراد پایدار و ملکه شده است

یا در بیان عظمت و منزلت رسول گرامی اسلام (ص) خداوند در آیه ۱۰۷ سوره انبیاء می فرماید :وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَهً لِلْعَالَمِینَ یعنی پیامبر بعنوان محور رحمت و صلح جهانی معرفی شده است که اخلاق و سیرت او موجب انسجام جامعه بشری شده است.در ادبیات انقلاب اسلامی و در آموزه های امام خمینی ره شاهد بکارگیری همین عبارت ها و بسط واژگان قرآنی پیرامون شخصیت های اثرگذار نهضت هستیم آنجا که امام در مورد شهید بهشتی فرمود : "بهشتی یک امت بود برای ملت ما."

شهید حاج قاسم سلیمانی و بسیاری از شهدا و یادگاران ۸ سال دفاع مقدس و همچنین دوران انقلاب به جهت خودسازی ، تمرین و ممارست ، ویزگی هایی را در خود پرورش داده اند که در نهایت منجر به مقبولیت اجتماعی و دستیابی به متزلت و نقش موثر در جامعه و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی شده است .حاج قاسم سلیمانی در فرهنگ عمومی مردمان خاورمیانه بطور عام و میان ایرانی ها بیش از انکه یک فرد باشد به اسوه ای قابل اعتماد و مکتبی با آموزه های نغز و انسان ساز تبدیل و مورد توجه قرار گرفته است .شخصیت قاسم سلیمانی مکتبی جامع و نظام تربیتی پویاست که کانون تبلور جلوه های باورهای عمیق یک امت می باشد.

✔️ چهره ای فراتر از گروه و جناح بود

حاج قاسم علاوه بر اینکه به این موضوع باور داشت بلکه به آن عمل کرد. ما شاهد موارد متعددی بوده ایم که حاج قاسم در هر مسئولیت که قرار می گرفت کاملا به این مساله پایبند بود. او خودش را به یک جمع ، محدود نمی کرد، بلکه دستان و آغوش خود را برای همه باز گذاشته بود. او برای همه بود؛ خدا هم خواست که در دل همه بنشیند و الحمدلله نشست.فراجناحی بودن حاج قاسم سلیمانی هم ذیل همان فرمان امام خمینی ( س) تعریف می شود، چرا که او خود را سرباز امام می دانست.. او از جمله افرادی بود که در طول این سال ها در همان راس هرم قرار داشت و شان خود را پایین نیاورد. حاج قاسم خود را متعلق به همه ملت می دانست و هر جا که می رفت چنین وضعیتی داشت. همین بود که ما در روز تشییع جنازه ایشان شاهد اتفاقات نادری بودیم. . البته سردار سلیمانی فراجناحی بود اما فرارهبری بودن را برنمی‌تافت

✔️ مشورت و درایت

یکی از ویژگی‌ های بارز شهید سلیمانی مشورت پذیری و تدبیر بحران و مدیریت لحظه است. سردار سلیمانی مشورت و استفاده از نظرات دیگران را یک رکن مهم در زندگی و مسئولیت به حساب می‌آورد. او با وجود اینکه در فهم مسائل سیاسی بلوغ بسیار زیادی داشت، اما برای هر اقدام خود جلسه برگزار می‌کرد و نظرات کارشناسی کارشناسان را می‌گرفت و نقطه نظرات خود را هم ارائه می‎داد. سردار حاج قاسم سلیمانی در این چارچوب و با الهام از اندیشه عمیق و انیق مقام معظم رهبری و مکتب امام کارشناس سیاسی زیادی را تربیت کرد. امام خامنه ای در این خصوص و در تبیین ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی می گوید: او دارای درایت و تیزهوشـی بـود. این مسـئله بـروز یـک جریـان ِ به ظاهـر مذهبـی متمایـل بـه یکـی از فرقه هـا و علیـه مقاومـت را ایشان مدت ها قبـل پیش بینـی کـرد. بعد از مدتی داعـش بـه وجـود آمـد. آدم بادرایتـ و باهوشـی بـود. در اداره ی امـوری کـه بـا کشـورها ارتبـاط داشـت و او در آنهـا دخیـل بـود، بـا کمـال عقـل و درایـت رفتـار میکـرد. ۹۹/۹/۲۶

✔️مردم داری و احترام به شهروندان

مردم داری از دیگر ویژگی های سردار سلیمانی است. باید توجه کرد که نگاه شهید سلیمانی به مردم قشری نبود، ریسک پذیری و شجاعت در عرصه مدیریت و فرماندهی از ویژگی های برجسته شخصیت حاج قاسم بود و همواره مردم را محرم و صاحب اصلی انقلاب و کشور می دانست و همواره تاکید داشت که همه داشته هایش متعلق به مردم است. شهید سلیمانی هیچ گاه قائل به تفکر خودی و غیرخودی در سطح جامعه و کشور نبود، او همواره تاکید می کرد که «فکر نکنید افرادی که دچار انحراف می شوند از ما جدا هستند و ما وظیفه ای در قبال آنها نداریم».

✔️ ظلم گریزی

شهید سلیمانی علاوه بر مقابله با ظلم و بیداد در نهان و آشکار و پرداخت هزینه گزاف آن اما بشدت ظلم گریز بود تا جایی که مقام معظم رهبری در تبین ویژگی شهید می گوید : هــم یــک فرمانــده جنــگاور مسلط بر عرصــه نظامــی بــود، هــم در عیــن حــال بشدت مراقــب حــدود شــرعی بــود. در میــدان جنــگ، گاهــی افــراد حــدود الهــی را فرامــوش می کننــد، می گوینــد وقــت ایــن حرفهــا نیســت؛ او نــه، او مراقــب بــود. آنجایی کـه نبایـد سلـاح بـه کار برود، سلـاح  به کار نمی برد؛ مراقــب بــود کــه بــه کســی تعدی نشــود، ظلــم نشــود. ۹۹/۱۰/۱۸