رییس جمهوری مصوبه مرتبط با پارک‌های علم و فناوری را ابلاغ کرد

مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» توسط دکتر حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.بر اساس این مصوبه داشتن مدرک تحصیلی تخصصی کارشناسی ارشد مرتبط و تجربه علمی در زمینه مورد نظر برای انتصاب معاونت‌های پارک‌های علم و فناوری کافیست.شورای عالی انقلاب […]

مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» توسط دکتر حسن روحانی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.بر اساس این مصوبه داشتن مدرک تحصیلی تخصصی کارشناسی ارشد مرتبط و تجربه علمی در زمینه مورد نظر برای انتصاب معاونت‌های پارک‌های علم و فناوری کافیست.شورای عالی انقلاب فرهنگی روز یک شنبه متن کامل این مصوبه را به این شرح منتشر کرد:‌

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» که در جلسه ۸۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود.تبصره ۶- در مورد پارک‌های علم و فناوری با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، داشتن مدرک تحصیلی تخصصی کارشناسی ارشد مرتبط و تجربه علمی در زمینه مورد نظر برای انتصاب معاونت‌ها کافی است.

حسن روحانی

رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

براساس ماده پنج آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، افراد برای انتصاب به عنوان معاون پارک های علم و فناوری پیش از این باید عضو هیأت علمی دانشگاه و دارای مدرک دکتری باشند. همچنین داشتن حداقل پنج سال سابقه خدمت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی از دیگر شرایط انتصاب در این سمت بود که با ابلاغیه اخیر این مصوبه توسط رییس جمهوری، انتصاب در این سمت با داشتن مدرک کارشناسی ارشد کافی است.