اثر هدفمندی بر قیمت‌های تیرماه /کاهش 12درصدی تورم

اعلام دو مرجع آماری از تورم تیرماه بیانگر آن است که با گذشت سه ماه از سال 1393 پیش بینی مقامات دولتی برای کاهش تورم به 25 درصد در پایان سال محقق شده است.در حالی تورم 12 ماهه یعنی مجموع تورم های ماهانه به اوج خود در 36.2 درصد در مهرماه سال 1392 رسید و […]

اعلام دو مرجع آماری از تورم تیرماه بیانگر آن است که با گذشت سه ماه از سال 1393 پیش بینی مقامات دولتی برای کاهش تورم به 25 درصد در پایان سال محقق شده است.در حالی تورم 12 ماهه یعنی مجموع تورم های ماهانه به اوج خود در 36.2 درصد در مهرماه سال 1392 رسید و با کاهش 12 درصد در 24.2 درصد در تیرماه سال جاری ثبت شد. که با توجه به پیش بینی های اقتصادی مبنی بر کاهش تورم در انتهای سال 1393 به 25 درصد ممکن است در 9 ماه باقی مانده به کمتر از این رقم نیز کاهش یابد.

73047_796

این در حالی است که بنابر اعلام مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در تیر ماه سال جاری به 189.7 رسید که نشان می دهد تورم ماهانه نسبت به ماه قبل 2.5 درصد افزایش یافته است.اما نکته قابل تامل، افزایش ماهانه تورم تیرماه نسبت به خرداد است به گونه ای که طبق آمارهای مرکز آمار تورم ماهانه خرداد 0.8 درصد بود که در تیر ماه به 2.5 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد به مرور آثار ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر تورم نمود پیدا کرده است.همچنین تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه نیز در ادامه روند کاهشی خود با کاهش دو درصدی نسبت به ماه قبل به 24.2 درصد و تورم نقطه به نقطه نیز با رشد 0.1 درصدی نسبت به ماه قبل به 14.5 درصد رسید.بنابراین گزارش بر اساس آمار تورم بانک مرکزی نیز که هموراه کمی بیشتر از رقم مرکز آمار اعلام می شود تورم اولین ماه تابستان به 25.3 درصد رسیده که بیانگر افزایش شاخص کل به 196.8 است.اما برخلاف آمار مرکز آمار که حاکی از افزایش تورم ماهانه در ماه گذشته است در آمارهای بانک مرکزی تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش یافته به طوری که از 1.7 در خرداد به 1.4 در تیرماه رسیده است.همچنین تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه نیز در آمارهای بانک مرکزی با کاهش دو درصدی از 27.7 درصد در خرداد به 25.3 در تیرماه رسید.در عین حال تورم نقطه به نقطه از 16.6 در خرداد به 14.4 در ماه گذشته کاهش یافت.